- Screening risico: vragenlijst (punt 10) klinisch onderzoek (hart, long, bloeddruk, …)

- Labocontrole

- Submaximale conditietest (loopband of ergometer)

- Spirometrie –rust-ecg ( evt. inspannings-ecg)

1.           Opvolging maandelijks: evaluatie, evolutie, bijsturing, … evt nieuwe submaximale test

2.           Na 3 maand: maximale inspanningstest (evt. met lactaatmeting)

3.           Na 6 maand ; nieuwe controle met labocontrole