1.         Sportmedische keuring:

 • Vragenlijst (in te vullen via www.sportkeuring.be)
 • Anamnese; sportbeoefening, frequentie en intensiteit, doelen, evt. medicatie, doorgemaakte ziekten, ….
 • Lengte, gewicht, hart en longen, bloeddruk, houding en statiek, …
 • Rust – ECG met volgende adviezen 

      Uitbreiding met:

 • labo-controle (cholesterol, glucose, hematocriet, ijzermetabolisme, vitamines

 • spirometrie ( longfunctieonderzoek) en opsporing van inspanningsastma

 • bloeddrukmeting tijdens inspanning

 • inspannings-ecg ( hartfilm tijdens inspanning) op ergometerfiets ( kan ook op loopband)


-> adviezen:

 1. op basis van anamnese, onderzoek en ecg is er geen verdenking op cardiale pathologie
 2. op basis van anamnese, onderzoek en ecg is er mogelijk cardiale pathologie  è verwijzing cardioloog
 3. op basis van anamnese, onderzoek en ecg is er vrijwel zeker cardiale pathologie, die dringend analyse door een cardioloog nodig maakt.


2.          preventie van sportgerelateerde letsels: gezondheidsschade beperken! Blessurepreventie?

3.          overgewicht en obesitas; met zijn regelmatige opvolging!

4.          Adviezen bij houdings-  en statiekafwijkingen

5.          Sport en chronische ziekte!

6.          ……