Beperkte douchemogelijkheid: 
Eigen douchegerief mee te brengen!
Gelieve handdoek en zweetdoek ( tijdens inspanning) mee te brengen!
Sportkledij, fietskledij, sportschoenen, …
Conditietest:  kan met eigen hartslagmeter (polar T31 of T34) 


PREVENTIEF SPORTMEDISCH ONDERZOEK
Het preventief sportmedisch onderzoek is een beoordeling van je individuele gezondheid en je geschiktheid om (matig) intensief te bewegen/sporten.
De Inhoud van dit onderzoek is afhankelijk van je persoonlijke risicoanalyse (vragenlijst) , individuele sportdoelen, je keuze van sport en attestvereiste (bvb rugby,..), je leeftijd,  je erfelijke belasting, …..
Het onderzoek wordt aangepast aan de te verwachten sportintensiteit, je leeftijd en het doel van het bewegen (fitheid, topprestaties, gewichtsreductie, ….. ).
Hartcontrole met rust-ecg is nuttig bij iedereen. Voorlopig volgen we het “Lausanne protocol”
Consensusteksten over welke screening? Wanneer? En bij welke sport en leeftijd? Zouden eind 2012 door de Vlaamse minister van sport voorgesteld worden! (we houden u op de hoogte!)


OORZAKEN PLOTSE DOOD (HARTSTILSTAND)
Boven 35 jaar: coronair hartlijden (hartslagaderverstopping), kamerfibrillatie, aortaklepstenose, …
Onder 35 jaar: erfelijke aangeboren hartziekte hypertrofische cardiomyopathie, ( flauwte na zware inspanning!), aangeboren hartklepafwijing, aangeboren prikkelgeleidingsstoornis ( WPW, Brugada syndroom, …)

PS: maximaal Inspanningsonderzoek ( intensieve conditietesten) met hartfrequentie en lactaatmonitoring is maar veilig na een attest van recent normaal inspannings-ecg. (max 1 jaar)

Doch ook de submaximale testen kunnen nuttig zijn in de opvolging van je fitheid! Bijvoorbeeld: PWC 170, …..